PROMOSI

25% Deposit Pertama Bonus

25% Deposit Pertama Bonus

BAGAIMANA MEMBUAT TUNTUTKAN

1. Promosi ini hanya boleh diambil sekali saja untuk setiap pelanggan.

2. Promosi ini hanya boleh digunakan dalam permainan Slot sahaja.

3. Promosi ini tidak sah pada permainan (Table Games, Video Poker,) dan jumlah rollover permainan ini tidak akan dikira dalam ganjaran rollover.

4. Bonus deposit ini boleh dipilih semasa pemain sedang membuat deposit. Pemain hanya perlu klik “Extra 25% for First Time Deposit (ONE TURNOVER ONLY)” jika pelanggan ingin menuntut bonus ini semasa membuat deposit.

5. Pemain perlu deposit sekurang-kurangnya dengan harga minima MYR30 (atau mata wang yang bersamaan) untuk berlayak mengambil promosi ini. Setiap pemain hanya boleh mengambil bonus ini sekali sahaja. Bonus ini boleh dituntut sebanyak MAKSIMA MYR333 atau bergantung kepada jumlah deposit pemain.

6. Jumlah deposit termasuk bonus dikehendaki membuat Keperluan Rollover 1 kali sebelum pengeluaran boleh dibuat.

Contoh :
Deposit Pertama = MYR30
Bonus = MYR30 x 25% = MYR37.5
Rollover yang diperlukan = (MYR30 + MYR7.5) x 1 = MYR37.5

7. Mana­-mana pertaruhan atas dua pihak atau seri adalah tidak diambil kira ke dalam rollover(jumlah pertaruhan).

8. Kami berhak untuk membatalkan promosi ini pada bila-bila masa, sama ada untuk semua pemain atau ahli yang disuspek dari kumpulan/sindiket pada bila-bila masa.

9. Semua bonus/promosi adalah terhad kepada SATU (1) akaun bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, bank akaun dan alamat IP.

10. Semua ahli dikendaki bertaruh mengikut terma & syarat-syarat untuk bonus/promosi.

11. Had Pengeluaran Cuci (Topup X300)
– Contoh : Topup RM300
– RM300 x 300 = RM90000
Baki tambahan akan burn

Promosi Tema & Syarat Umum

  • Semua tawaran dari OCWIN33 hanya berlaku untuk member dengan data register yang valid (Nomor telp, Nama Depan, Nama Belakang, Tgl Lahir dll.)
  • Penawaran OCWIN33 dimaksudkan untuk pemain rekreasi saja dan OCWIN33 berhak untuk membatasi kelayakan pemain untuk ikut serta dalam promosi apapun.
  • OCWIN33 berhak untuk mengubah atau membatalkan promosi ini, atau bagian apapun, pada setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  • Dimana ada ketentuan penawaran atau promosi tidak dipenuhi oleh account tersebut, dilanggar, disalahgunakan atau terdapat bukti dari sejumlah taruhan yang dipasang oleh member atau grup, menyebabkan deposit bonus atau penawaran promosi lainnya yang menguntungkan member secara tidak sah berdasarkan hasilnya, baik secara perorangan atau sebagai bagian dari grup, OCWIN33 berhak untuk menunda, membatalkan atau mengambil kembali bonus serta semua kemenangan. Selain itu, OCWIN33 berhak untuk memungut biaya administrasi dari member sampai dengan nilai bonus deposit untuk menutupi biaya administrasi.
  • Semua penawaran promosi dan bonus di atas disediakan oleh OCWIN33 sahaja.